Види цінних паперів: акції, облігації, ETF та інші

Види цінних паперів: акції, облігації, ETF та інші

Багато українців зберігають вільні кошти у валюті або на банківських депозитах, сподіваючись не тільки зберегти їх, але й примножити. Більш далекоглядні громадяни вкладають у нерухомість, купуючи її всередині країни або за кордоном. Однак є ще один ефективний спосіб збільшення капіталу, який використовують фінансово грамотні люди – фондовий ринок.


Цінні папери – це документи, які підтверджують права на майно. Власники цінних паперів отримують частку у компанії та частину доходу від її діяльності. Ці активи випускають компанії та державні підприємства для залучення грошових коштів на розвиток проєктів. Емітент – це суб'єкт, який випускає цінні папери, а інвестори – це особи, які їх придбають, вкладаючи кошти в розвиток компанії.

За якими показниками визначаються цінні папери?

Цінні папери мають відповідні реквізити та форму, яка включає:

  • Період дії
  • Вартість
  • Номер і серія
  • Обов'язкові реквізити для конкретного типу цінних паперів
  • Назва суб'єкта, який закріпив майнові або грошові зобов'язання.

Як класифікуються цінні папери?

Цінні папери класифікуються за формою випуску (в електронному або паперовому вигляді), за порядком видачі та випуску та іншими категоріями. Основні види цінних паперів:

  • Пайові активи: Сертифікати та акції, які підтверджують право власника на частку в майні.

  • Боргові ЦП: Облігації, сертифікати, векселі, які вказують на боргові зобов'язання боржника перед тримачем цінних паперів.

  • Іпотечні ЦП: Заставні облігації, які забезпечують зобов'язання за кредитами на нерухомість.

  • Строкові та безстрокові ЦП: Строкові мають термін дії, безстрокові – ні.

Облігація

Облігація – це цінний папір, що представляє собою боргову розписку. Емітент, який продав облігацію, стає боржником, а її покупець – кредитором, що отримує прибуток за користування позиченими коштами. Облігації продаються на фондовому ринку через брокерів, які допомагають інвесторам відкривати та поповнювати рахунок, обирати та купувати цінні папери.

Акція

Акція – це документ, що дає власнику право на отримання вигоди. Інвестор, купуючи акцію, стає акціонером з правом голосу та участі в розподілі доходу компанії. Акції продаються на фондовому ринку за допомогою брокерів. Інвестори заробляють на дивідендах або різниці у вартості акцій.

Чим відрізняється акція від облігації?

Акції та облігації приносять прибуток, але різняться видом активу, принципом роботи, ступенем ризику та доходністю. Облігація – кредитний інструмент, а акція – капіталовкладення. Облігації гарантують дивіденди, а акції – ні. Вартість облігацій фіксована, тоді як ціна акцій може змінюватися.

ETF фонди

Біржовий інвестиційний фонд (ETF) володіє та торгує різними цінними паперами. ETF можна назвати портфелем акцій різних компаній. Купуючи актив ETF, інвестор стає власником частки акцій фонду.